128 cú đánh 3 băng của Frederic Caudron


Các đường đánh rất sáng tạo và độc đáo .


1 comment:

Anonymous said...

best of the best.....CAUDRON N#1

Post a Comment