Các tài liệu về nút số , hạt điểm trong Bida


Nút số giúp người chơi có thể tính toán chính xác đường bi và điểm trúng, nhưng mỗi hệ thống đều có giới hạn riêng của nó, chỉ có thể áp dụng cho những cú đánh nhất định. Vì vậy càng biết nhiều hệ thống để tính toán thì có thể xử lý nhiều thế bi hơn. Thanks

Bộ nút Alast : Download

RecoPilacion Sistemas Bonacho : Download

Tất nhiên thì đây cũng là một điều cần thiết cho phiệc phá bê tông khi bị ôm bi quá sức ( trong 3 băng ) .
Nhưng chỉ áp dụng hết hiệu quả khi đánh ở điều kiện bàn chuẩn . Còn ở các CLB nhỏ đổi khi có chênh lệch chút ít , nên học nhuần nhyễn bộ nút về dậu , rất dễ áp dụng .

No comments:

Post a Comment