Kỹ thuật Cúp 3 băng trong Bida

Những được cúp 1 băng thì rất dễ tính , vì ta chỉ cần canh theo cảm giác , còn khi đụng một trái 3 băng khó , đòi hỏi băng thứ 2-3 phải bắt ca rê , thì đúng là k ai dám nói canh chuẩn được care 100% . Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn bộ nút Cúp 3 băng , rất hiếm nhé !^^ . Chúng ta bắt đầu :


Những yếu tố chính :
Chiều cao đầu cơ : Giữa bi
Áp-phê :2 đầu cơ
Lực :3 băng, dứt khoát
Phương pháp : Điểm ngắm  = Điểm đầu  x điểm trúng + điểm đầu


Đôi khi gặp phải những trái thế này , chúng ta cảm thấy cực kỳ " đói " . Đây là thế bi rất thường gặp khi các bạn thi đấu, theo tôi, nên thành thục kỹ thuật này .


Chúc các bạn thành công !


No comments:

Post a Comment