Kỹ thuật đúp băng trong Bida 3 băng

Một bộ số khá hay và thường xảy ra trong mỗi trận đấu ,  hệ thống đúp băng tối đa.
Khuôn chuẩn của nó là thế này :


Đầu tiên mình tập hay thử bàn trước khi đánh, cần xác định xem độ đúp băng hết ga của bi là bao nhiêu khi đánh 3 effe.

Lưu ý khi tập (hay thử bàn) đánh 3 effe nào thì trong trận đánh đó dùng đúng 3 effe đó. lệch effe là sai bài, bài này cần chuẩn 1 loại effe thôi.(có thể dùng 4 effe)
Trong hình cho thấy độ đúp băng tối đa là 32 (có bàn hơi khô ra đến 36 hoặc lớn hơn)

Đây là cách chọn tia đầu tiên, xem số bi chủ là bao nhiêu.


Chú ý là canh về góc dậu chứ không phải về nút 0.

Tiếp theo là canh tia của điểm trúng.

Lưu ý: Hệ thống này hoàn toàn không canh điểm chạm mà chỉ bắt điểm cắt nút như trong hình.

Như vậy ta đã xác định tia của bi chủ là 8 và tia của điểm trúng là 13. Lúc đầu ta xác định đúp băng tối đa là 32 vậy max là 32 và ta có công thức:
Điểm đánh(cần đánh vào) = Max 32 - tổng số của tia bi chủ và tia trúng
=> Điểm đánh = 32 - (8 + 13) = 11 . Đánh vào 11Khi đánh vào điểm 11 là cũng tính bằng tia cắt nút số(ở hệ thống này mỗi nút số đều tính 10). Và khi nhắm đánh đừng quan tâm đến đuôi cơ(vì lúc này đuôi cơ đã lệch so với ban đầu)

Tương tự ta cũng tính như thế nếu bi ta là bi vàng và nằm phía ngoài điểm trúng.

Nhưng cần phải chú ý: nếu tổng Max đúp băng của ta là 32 thì tổng số của tia trúng và tia bi chủ không được vượt quá 32. Nấu không sẽ không đúp băng được vì phép tính ra số âm ( - )
Ví dụ:

Do tia trúng và tia bi chủ có Tổng là 42 nên 32 - 42 = -10 .
Phép tính ra "âm" nên không đánh được. Tương tự như nếu bi chủ hay điểm trúng có 1 trong 2 cái vượt quá 32 thì không tính toán được, đành tìm đường khác

Nếu bi chủ nằm ngay 32 mà điểm trúng nằm ngay góc( tức 0), hay trường hợp Tổng của tia bi chủ và tia trúng là 32 thì ta canh về nút 0 ( không canh về dậu, góc dậu chỉ để bắt tia thôi)
Chúc các bạn thành công

No comments:

Post a Comment